O spoločnosti

Spoločnosť BLAŽEK PRAHA a.s. bola založená v roku 1992. V súčasnosti zaujíma predné miesto medzi výrobcami odevov na českom trhu. Jej hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj pánskych odevov.

Už od svojho založenia sa módny dom Blažek snaží o vyplnenie medzery na trhu pánskej módy. Zameriava sa predovšetkým na vysokú kvalitu, precízne spracovanie a nadštandardné doplnkové služby, ako sú napríklad individuálne úpravy odevov, šitie košieľ na zákazku, odborné poradenstvo.

Pod značkou Blažek sú dva razy do roka prezentované nové kolekcie odevov a módnych doplnkov, ktoré sa ponúkajú výhradne vo vlastnej sieti značkových predajní. Dnes môžu zákazníci navštíviť 26 predajných miest v Českej republike a 8 na Slovensku.

Značka Blažek venuje maximálnu pozornosť výberu svojich dodávateľov, medzi ktorých patria okrem renomovaných fotografov, grafikov a dizajnérov predovšetkým preslávení výrobcovia luxusných odevných materiálov z Talianska, Francúzska a Španielska.

Od roku 2003 má spoločnosť zavedené riadenia kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Každý zákazník má od roku 2002 možnosť stať sa členom zákazníckeho Blažek klubu a vďaka svojmu členstvu tak využívať celú škálu výhod. Aktuálny počet registrovaných členov prekračuje hranici 100 000. V roku 2005 sa značka Blažek pripojila k vernostnému programu RENOME, čím ešte rozšírila paletu výhod pre svojich zákazníkov.

 

Hodnoty spoločnosti

Dlhodobý zisk: je mierou prosperity a zdrojom rozvoja spoločnosti.
Rozvoj: kvantitatívny a predovšetkým kvalitatívny rozvoj umožňuje rast podielu na trhu, a tým zabezpečenie dlhodobej stability a prosperity spoločnosti a zamestnancov.
Trhová orientácia: naše podnikanie je založené na poznaní, naplňovaní a prekonávaní potrieb a želaní zákazníka.
Ľudský potenciál: naši zamestnanci sú základným zdrojom našej sily, spoločnosť vytvára príležitosti na ich sebarealizáciu a uspokojovanie ich potrieb.
Integrita: všetko správanie a konanie jednotlivcov i odborných oddelení spoločnosti smeruje k spoločným cieľom, tímová spolupráca je dôležitým prostriedkom na ich dosahovanie.
Profesionalita: naše výrobky i služby sú kvalitné, technicky i technologicky vyspelé a sú podrobené neustálemu procesu zdokonaľovania.
Pozitívny prístup: pozitívny postoj, iniciatíva, otvorená komunikácia a spolupráca sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce.
Rovné príležitosti: spoločnosť poskytuje rovné príležitosti, základným kritériom je vždy schopnosť jedinca.
Čestné konanie: spoločnosť si ctí čestné konanie ako základnú morálnu hodnotu.

 

Hodnoty značky

  • nadčasová elegancia, minimalistické línie, kvalita, luxus, vytríbený štýl, dôraz na detail, prvotriedne materiály
  • dokonalosť, presvedčivosť, rozhodnosť, voľnosť, výnimočnosť, individualita, sebavedomie, odhodlanie

 

Strategické zámery

BLAŽEK PRAHA a.s. aj naďalej zotrvá pri svojom zameraní na segment textilnej výroby. Prioritou v tomto segmente je oblasť pánskej módy, profesijných odevov a obchod. Zámerom spoločnosti je posilňovať svoje terajšie postavenie založené na znalosti prostredia, odborných kapacitách a kvalite so zameraním na poskytovanie produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Vo vzťahu k teritoriálnemu pôsobeniu spoločnosti je jej snahou ďalšia expanzia a rozširovanie vlastnej obchodnej siete a tiež posilňovanie spolupráce s renomovanými zahraničnými výrobcami a dodávateľmi exkluzívnych materiálov.


„Vzhľadom na použitie rodového mena ako obchodnej značky bolo naše postavenie už od samého začiatku naozaj zaväzujúce. Ale to som presne chcel, vyslať signál, že to myslím vážne. Dnes sme zavedená úspešná módna značka a to je bezpochyby najväčšia firemná hodnota.“

Ladislav Blažek, majiteľ

 

Spoločnosť BLAŽEK PRAHA a.s.  je držiteľom prestížneho D&B Ratingu na najvyššej možnej hodnote  t.j. „1", tzv. „TOP RATING“. Takéto vysoké hodnotenie od najvýznamnejšieho globálneho hráča v odbore posudzovania kreditných rizík firiem dosahuje len veľmi úzka skupina 2 % českých a slovenských spoločností.

„Ocenenie „Top rating", udeľované spoločnosťou Dun & Bradstreet, spol. s r.o., ktorá je súčasťou D&B Worldwide Network (D&B-NYSE:DNB), najvýznamnejšou a vo svojom odbore jedinou celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou, dáva všetkým súčasným i potenciálnym obchodným partnerom najavo, že z hľadiska rizika patríme medzi najlepšie hodnotené spoločnosti v ČR a SR, a teda je veľmi bezpečné s nami obchodovať.“   Viac na: http://www.toprating.cz/ .

Top rating ocenění

 

EU

 

Potvrdenie o zabezpečení zberu a recyklácie odpadov z obalov: