Zásady používania súborov cookies

Vážení návštevníci webových stránok

tieto zásady majú za cieľ informovať Vás o používaní cookies na webových stránkach www.blazek.sk prevádzkovaných spoločnosťou Blažek Slovakia, s.r.o., IČO 35917962, so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

V týchto zásadách nájdete informácie o tom, ako pomocou súborov cookies spracovávame údaje o Vás, návštevníkoch našich webových stránok, ale aj ako je možné používanie cookies zakázať alebo upraviť.

Všetky osobné údaje vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom cookies spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacimi právnymi predpismi na ochranu a spracovanie osobných údajov a používanie súborov cookies.

 

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť spoločností Blažek Slovakia, s.r.o., IČO 35917962, so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava („my“).

My určujeme, akým spôsobom a s akým účelom sa Vaše osobné údaje budú spracovávať. Naše kontaktné údaje nájdete v kapitole „Otázky a kontakty“ nižšie.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá internetový server do internetového prehliadača používateľa webovej stránky. Ide o trvalo uložené súbory, ktoré slúžia na vytvorenie pseudonymizovaného profilu používateľa (tj. na identifikáciu používateľa, ktorý už danú webovú stránku navštívil) umožňujúce sledovanie správania daného používateľa s účelom prispôsobovania obsahu webových stránok.

Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúci URL, informácie o aktivitách na webových stránkach, dátumy a časy návštev webových stránok.

 

Druhy cookies

Podľa zdroja a kontroly nad súbormi cookies rozlišujeme:

 • cookies prvej strany, ktoré sú vytvárané priamo navštívenou webovou stránkou; a

 • cookies tretích strán, ktoré sú vytvárané na navštívenej webovej stránke ostatnými webmi (jedná sa napr. o reklamy alebo obrázky, pričom tieto cookies nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa príslušnej webovej stránky).

Podľa doby uloženia cookies vo Vašom zariadení rozlišujeme:

 • dočasné cookies, ktoré sú po ukončení Vašej návštevy na webovej stránke zmazané; a

 • trvalé cookies, ktoré sú na Vašom zariadení uložené aj po ukončení návštevy webovej stránky, a to po dobu podľa konkrétnej cookies.

V závislosti na funkcii a účele, s ktorými sú súbory cookies používané, rozlišujeme:

 • nevyhnutné cookies,

 • štatistické cookies,

 • analytické cookies,

 • marketingové cookies.

Bližší popis cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, nájdete v kapitole „Prečo cookies spracovávame“ nižšie.

 

Prečo cookies spracovávame?

Pomocou cookies môžeme my aj tretie strany zhromažďovať informácie o Vás a sledovať Vaše správanie pri prehliadaní tak našich webových stránok, ako aj prípadne iných webových stránok. Na základe týchto informácií môžeme svoje webové stránky, svoju komunikáciu aj svoje reklamy prispôsobiť podľa vašich záujmov a profilu. Navyše Vám cookies umožňujú zdieľanie informácií na sociálnych sieťach.

Na našich webových stránkach používame nasledovné cookies:

 • Nevyhnutné cookies používame, aby sme zaistili správne fungovanie webových stránok a umožnili Vám sa po webových stránkach pohybovať a využívať ich základné funkcie. Tieto cookies sú pre používanie webových stránok nevyhnutné a na ich používanie nepotrebujeme Váš súhlas;

 • Štatistické cookies zhromažďujeme na analytické účely, aby sme zistili, ako sú naše webové stránky navštevované a využívané. Získané dáta nám umožnia naše webové stránky ďalej vylepšovať;

 • Analytické cookies obsahujúce informácie o Vašich záujmoch a preferenciách zhromažďujeme, aby bol obsah našich webových stránok pre Vás čo najzaujímavejší;

 • Marketingové cookies zaznamenávajú Vašu návštevu na našich alebo iných webových stránkach, ktoré ste navštívili, a odkazy, ktoré ste použili. Tieto informácie používame na zobrazovanie reklamy, ktorá je prispôsobená vašim preferenciám. Niektorí naši partneri umiestňujú na naše webové stránky svoje cookies na prispôsobenie zobrazovanej reklamy. Tieto zahŕňajú aj cookies pre sociálne médiá, ktoré umožňujú zdieľanie vašich aktivít webovým stránkam sociálnych médií typu Facebook a Twitter.

 

Nastavenie prehliadača a nastavenie cookies vrátane možnosti ich zmazania

Pri návšteve našich webových stránok sa zobrazí tzv. cookies banner, ktorý Vám umožní udeliť súhlas s použitím všetkých cookies (a to vrátane tzv. netechnických cookies, ktorými sa myslia všetky ostatné cookies okrem „Nevyhnutných cookies“) či nesúhlas s použitím netechnických cookies (v takom prípade budú spracovávané iba „Nevyhnutné cookies“), príp. si konkrétne nastaviť cookies, so spracovaním ktorých súhlasíte. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek na danej webovej stránke upraviť.

Cookies taktiež môžete zakázať zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť používanie všetkých alebo len vybraných cookies. Pokiaľ však použijete nastavenie prehliadača tak, že vypnete všetky cookies (vrátane vyslovene potrebných cookies – v našom prípade nevyhnutné cookies popísané vyššie), nemusí sa Vám podariť získať prístup na naše webové stránky, príp. môže byť ich funkčnosť obmedzená. Zakázaním cookies sa cookies z prehliadača neodstránia a je potrebné ich ešte odstrániť.

Na lište väčšiny bežne používaných prehliadačov je v záložke Help (Pomocník) návod, ako zabrániť Vášmu prehliadaču prijímať nové cookies, ako dostávať oznámenia v prípadoch ich prijatia aj ako všetky tieto súbory deaktivovať. Rovnako tak je možné deaktivovať alebo úplne vymazať obdobné dáta používané Vaším prehliadačom ako doplnkové moduly, napríklad flash cookies, a to tým, že zmeníte nastavenie doplnkového modulu alebo tým, že navštívite webovú stránku jej výrobcu

Súbory cookies Vám umožňujú využívať niektoré základné funkcie webových stránok, a preto ich odporúčame nechať zapnuté. Ak ich totiž odmietnete alebo zablokujete, nebudete môcť využívať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú Vaše prihlásenie. Ak necháte cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, ak používate zdieľaný počítač.

Väčšina webových prehliadačov v predvolenom nastavení súbory cookies prijíma. Používateľ však môže nastavenie svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odstrániť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

 

Ako dlho spracovávame cookies

Na našich webových stránkach spracovávame cookies po nasledujúci čas:

 • Nevyhnutné cookies spracovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú na chod webových stránok pre Vašu návštevu;

 • Štatistické cookies spracovávame po dobu maximálne 12 mesiacov;

 • Analytické cookies spracovávame po dobu maximálne 12 mesiacov;

 • Marketingové cookies spracovávame po dobu maximálne 12 mesiacov;

 

Použitie reklamy, preferencií a záujmovo orientovaných súborov cookies

Našim cieľom je poskytnúť vám ponuky a obsah, ktorý vám bude čo najlepšie prispôsobený na mieru. Toto dosahujeme nielen prostredníctvom obsahu našich webových stránok, aplikácií a oznámení, napríklad newsletterov, ale aj prostredníctvom zobrazených reklám a reklám, ktoré my sami umiestňujeme na externé internetové stránky a do externých aplikácií.

Toto robíme na základe Vášho súhlasu s používaním cookies (marketingových) získaného pomocou cookies banneru a používame na to služby Meta, Google Ads a Sklik. Tieto nástroje používame na zobrazovanie textových a grafických reklám vo vyhľadávacej aj obsahovej sieti. Na našich webových stránkach nám tento nástroj umožňuje zacieliť a vyhodnocovať reklamné oznámenia podľa toho, čo na webových stránkach robíte.

 

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ich zabezpečení a Vašich právach nájdete v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na našich webových stránkach https://www.blazek.sk/www/pravidla-pre-spracovanie-osobnych-udajov-250518.

 

Otázky a kontakty

Ak budete chcieť využiť akékoľvek svoje právo v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov alebo máte inú otázku či sťažnosť ohľadom ich spracovania, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailovej adresy info@blazek.sk.

 

Zmeny týchto zásad

Je možné, že sa tieto zásady rozhodneme zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícii na našich webových stránkach